en
pl
home

 

Przejdź do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DLA GRUP >>>


Zapoznaj się z ZASADAMI DOFINANSOWANIA >>>


Rejestracja grupy w kilku krokach >>>


Pobierz listy dla grup >>>

 

ZASADY OGÓLNE DOFINANSOWANIA PRZYJAZDU:

  1. Grupa zorganizowana musi liczyć min. 12 osób.
  2. Dofinansowanie przyjazdu wynosić będzie:
  • w sobotę 3 marca 2018 r. 2 zł netto + VAT (8%) za kilometr trasy przejazdu do Lublina (czyli w jedną stronę) – maksymalny odcinek trasy z dofinansowaniem: 250 km

UWAGA! Dofinansowanie na przyjazdy w niedzielę 4 marca 2018 r. NIE OBOWIĄZUJE!

  1. Wstęp na targi jest BEZPŁATNY
  2. Autokary grup zorganizowanych parkują bezpłatnie na terenie targów.
  3. Grupę należy zgłosić do 28 lutego 2018 r. na stronie internetowej www.agro-park.pl w zakładce Zgłoś Grupę.

W momencie zgłoszenia niezbędne jest podanie miejsca wyjazdu, liczby osób oraz liczby kilometrów dzielących miejscowość od Lublina. Odległość to zawsze najkrótsza trasa do Lublina.

Ze względów organizacyjnych prosimy o możliwie szybkie zgłoszenie grupy. Liczba miejsc parkingowych na terenie targów jest ograniczona.

  1. Przed przyjazdem na targi listę obecności należy podstemplować w miejscu wyjazdu w Urzędzie Gminy, u Sołtysa, w Szkole lub innej instytucji państwowej.
  2. Organizator Grupy w momencie przyjazdu na targi musi zostawić uzupełnioną listę obecności, która jest do pobrania na stronie www.agro-park.pl w zakładce lista dla rolników/lista dla szkół – w zależności od rodzaju grupy. Lista musi być podpisana przez wszystkich uczestników wycieczki.
  3. W celu otrzymania dofinansowania, wraz z listą wycieczkową Organizator zobowiązany jest zostawić w Biurze Organizatora Targów (przy wejściu) fakturę VAT wystawioną przez przewoźnika na kwotę dofinansowania (2 zł netto w sobotę 3 marca 2018 r. za każdy kilometr trasy do Lublina + VAT 8%).

Kwota dofinansowania (2zł + VAT 8% za każdy kilometr trasy) zostanie przelana na wskazane przez Przewoźnika w fakturze konto, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Organizatora Targów.

  1. Faktura VAT powinna być wystawiona na

Targi Lublin S.A.

Dworcowa 11, 20-406 Lublin

NIP: 946-21-83-910

Tytuł: Przewóz grupy na Targi Agro-Park 2018

UWAGA! Bez faktury VAT nie możemy udzielić dopłaty!

 

KONTAKT:

Agata Gajewy

tel. +48 61 869 2584

e-mail: agata.gajewyat mtp.pl

 

 

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact